arabic_text

"En Mijn barmhartigheid omvat alle zaken"


Sourah Al A'Raf [7:156]
missievisiekop


Onze geschiedenis

Vereniging Arrahma (Arabisch voor ‘Barmhartigheid’) is ontstaan in 2015 op initiatief van twee broeders die reeds in Almere Poort woonden. Door het snel groeiende aantal bewoners in de wijk, meldden zich steeds meer personen bij deze broeders om een plek te realiseren waar zij bijeen kunnen komen. Het doel hiervan was om elkaar meer te leren kennen en elkaar te helpen bij sociaal maatschappelijke vraagstukken i.r.t. de persoonlijke ontwikkeling van elk individu. Door het in rap tempo toenemende aantal aanmeldingen, besloot men om in 2016 een officiële vereniging op te richten met een bestuur en leden. Vereniging Arrahma was geboren.Onze missie en visie

Vereniging Arrahma is een vereniging met een islamitische grondslag (gebaseerd op de Koran en de Sounnah) die (islamitische) gezinnen in Almere Poort faciliteert in hun ontwikkeling op sociaal, cultureel en op religieus gebied. Het doel hiervan is om daarmee een goede balans te vinden en te houden tussen de eigen cultuur en de Nederlandse cultuur en om een goede bijdrage te leveren aan de cohesie in de wijk. Vereniging Arrahma wil een belangrijke maatschappelijke rol spelen in de Nederlandse samenleving door maatschappelijke activiteiten te ontplooien voor een breed publiek.missievisiekop


De structuur

De vereniging bestaat uit een aantal organen die samen ervoor zorgen voor een zo efficiënt en goed mogelijke besturing en uitvoering van haar activiteiten. Het belangrijkste aspect hiervan is dat de leden centraal staan binnen de vereniging en dat zij de bepalende factor zijn m.b.t. de gekozen richting van de vereniging.

missievisiekop

Help mee en draag een steentje bij

Onze activiteiten

Voedselbank


Maandelijks ondersteunen wij circa 40 behoeftige gezinnen met het uitreiken van een voedselpakket.

Maatschappelijke hulp


Naast de Voedselbank, leveren wij ook verschillende vormen van maatschappelijke hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Hierbij werken we o.a. samen met het wijkteam van Almere Poort.

Kleding inzamelen


Wij zamelen nieuwe en tweedehands kleding in voor behoeftige gezinnen en behoeftige individuen.

Arabische lessen


Wij geven Arabische lessen aan verschillende leeftijdsgroepen.

Voetbal


Wekelijks organiseren wij een zaalvoetbal activiteit.

Het gebed


De islamitische gebeden worden dagelijks uitgevoerd. Daarnaast organiseren we wekelijks salaat Djumuha.

Hiejama


Wij organiseren regelmatig hiejama dat ook beter bekend staat als ‘cupping’.

Koken


Wekelijks wordt er samen gekookt.

Het bestuur

team member 1

Said Idbid

Voorzitter
team member 1

Mohamed Moussaten

Penningmeester
team member 1

Najib Echraifi

Secretaris